Авангард клуба

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА СПОРТА СССР

1941 • Шавгулидзе Ш.И.**
1943 • Гальперин А.М.**, Пачулия Г.А.**
1944 • Пайчадзе Б.С.
1946 • Бердзенишвили М.И., Джеджелава Г.И.
1947 • Жордания А.Д.**

1948 • Гагуа Г.А., Кикнадзе А.С., Панюков В.П., Шудра С.П.
1951 • Антадзе Г.С., Гогоберидзе А.Н., Минаев М.П.**
1952 • Дзяпшпа Н.А., Маргания В.Ч.
1955Зазроев А.И.*
1960Метревели С.К.*
1963 • Калоев З.Г.
1965 • Месхи М.Ш., Чохели Г.Д.**
1969 • Котрикадзе С.П., Хурцилава М.К., Яманидзе Ш.Д.**
1981 • Габелия О.А., Гуцаев В.Г., Дараселия В.К., Кипиани Д.Д., Костава Т.Г., Сулаквелидзе Т.Г., Хизанишвили Н.Г., Хинчагашвили Ш.Ю., Чивадзе А.Г., Шенгелия Р.А.
1988 • Кеташвили Г.Г.

МАСТЕРА СПОРТА СССР МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

1966 • Метревели С.К., Сичинава Г.В., Хурцилава М.К.
1972 • Дзодзуашвили Р.М., Нодия Г.Г.
1976 • Гуцаев В.Г., Кипиани Д.Д.
1980Газзаев В.Г., Дараселия В.К., Сулаквелидзе Т.Г., Чивадзе А.Г., Шенгелия Р.А.
1981 • Жвания В.Б., Какилашвили Н.Ш., Муджири Д.А., Сванадзе З.А., Тавадзе Г.Г., Чилая Г.Л.
1992Цхададзе К.Д.*

МАСТЕРА СПОРТА СССР

1938 • Бердзенишвили М.И., Гагуа Г.А., Пайчадзе Б.С., Шавгулидзе Ш.И., Бережной В.М., Гавашели Т.Д., Джеджелава Г.И., Джорбенадзе В.К., Кикнадзе А.С., Минаев М.П., Фролов Б.Д., Харбедия А.Е., Челидзе Г.М., Чумбуридзе Г.О.
1940 • Лоладзе Л.С., Панюков В.П., Пехлеваниди А.Л., Салдадзе Л.И., Ткебучава А.И.
1945 • Гогоберидзе А.Н., Шудра С.П.
1946 • Антадзе Г.С.
1947 • Джеджелава С.И.
1948 • Дзяпшпа Н.А.
1949 • Зазрошвили А.И., Маргания В.Ч.
1950 • Вардимиади Ю.Д., Гаришвили Г.В., Джоджуа М.Е., Русадзе Д.Л., Сарджвеладзе И.М., Элошвили В.С.
1951 • Махарадзе Р.Л., Тодрия Н.П., Чкуасели А.Н.
1953 • Гагнидзе К.М., Калоев З.Г., Киладзе А.Е.
1954 • Гагнидзе Н.М., Грамматикопуло Г.С.*, Гоглидзе Н.Ш., Котрикадзе А.П., Пираев М.Я.*
1956 • Арошидзе Г.Д.**, Хасая Б.Н., Хочолава Г.И., Яманидзе Ш.Д.
1957Куртанидзе Ю.Д.*, Мелашвили Т.Л.*, Метревели С.К.*, Норакидзе А.Л.*, Сичинава Б.Ш.*, Хундадзе Д.Н.*
1958Цагарейшвили Н.С.*, Квачадзе А.М.*
1959 • Баркая В.А., Зейнклишвили Д.В., Котрикадзе С.П., Месхи М.Ш., Чохели Г.Д.
1960Антидзе М.В.*, Урушадзе Р.П.*, Цховребов Г.Я.*
1962 • Датунашвили И.И., Сичинава Г.В., Хеладзе А.А., Хурцилава М.К.
1963Ахалкаци Н.П.***, Петриашвили Г.А., Жордания Л.П.*
1964 • Апшев А.Л., Векуа Д.П., Дзидзигури В., Илиади А.И., Копин В., Лежава Н.Г., Майсурадзе Н.Н., Нарсия О.Г., Рехвиашвили В.Г., Сахвадзе Т.Т., Хартишвили Г.А., Хуцишвили Э.Г., Челидзе В.В.
1965Кутивадзе С.И.*, Чохонелидзе Р.Ш., Чхартишвили В.М.*, Шергелашвили М.С.
1966Нодия Г.Г.*, Эбралидзе З.К.*
1967 • Асатиани К.Ш., Кантеладзе П.Г., Нодия Л.Г.*
1968 • Гавашели Г.Г., Дзодзуашвили Р.М.
1969 • Хинчагашвили Ш.Ю.
1970 • Мачаидзе М.Д.
1971 • Кипиани Д.Д., Степания Т.А.
1972 • Гогия Д.Д., Гуцаев В.Г., Мчедлишвили В.Ш.
1973 • Гагошидзе М.Г., Мачаидзе Г.Д., Церетели З.С.
1974 • Муджири Д.А.
1975 • Кантария У.В., Коридзе В.И., Хизанишвили Н.Г., Эсебуа Т.К.
1976 • Дараселия В.К., Копалейшвили В.К., Челебадзе Р.В., Чивадзе А.Г.
1977 • Габелия О.А., Костава Т.Г., Шенгелия Р.А.
1979 • Маминашвили Ю.Ш., Какилашвили Н.Ш.,Сулаквелидзе Т.Г., Чилая Г.Л.
1980 • Минашвили А.В.
1981Аджоев Г.З.*
1982 • Андгуладзе А.У., Джохадзе Г.Г., Месхи М.М., Цаава Г.А.
1984 • Кеташвили Г.Г., Чедия С.О.
1986 • Гурули Г.Г., Кудинов Д.В., Микаберидзе Н.Д., Махарадзе М.П., Арзиани М.О.
1987Данелия Б.Б.*, Имнадзе Г.Р.*, Меликия Л.С.*, Придонашвили Б.Н.*, Тевзадзе Э.Д.*, Ткебучава Г.К.*, Эбаноидзе Т.Ю.*
1988 • Тедеев Б.С., Тетрадзе О.М.
1989 • Гогичаишвили К.Р., Джишкариани Г., Кецбая Т., Ревишвили З., Цвейба А.С., Цхададзе К.Д.


Примечания:

* Футболисты, на момент присвоения звания выступавшие за другие клубы.
** Спортсмены, на момент присвоения звания закончившие игровую карьеру.
*** Н.П.Ахалкаци никогда не выступал за «Динамо» (Тбилиси) в качестве игрока.